country flag MPe® watch the innovation of watches made in Belgium country flag

country flag country flag MPe is een nieuwe speler op de markt van exclusieve uurwerken. Wij maken uurwerken in een zeer beperkte oplagen en garanderen een goede service en kwaliteit.We hebben voor een achthoek gekozen om de exclusiviteit ervan te benadrukken. Dit met een garantie van 8 jaar wereldwijd verzekerd! Ingeval van een defect kan u het uurwerk kosteloos terugzenden. Om de 3 jaar, met een maximum looptijd van 9 jaar, vragen wij u om het uurwerk terug naar ons te sturen om het uurwerk na te kijken en te kuisen. Deze service is geheel kosteloos. U kan uw gekozen uurwerk naar eigen smaak en binnen bepaalde grenzen personaliseren. De eerste reeks zal worden gemaakt uit het edelmetaal platina en met een diamant op de wijzerplaat. Als movement gebruiken wij uiteraard de Zwitserse kwaliteit, automatisch en zonder batterijen. Heb jezelf een idee voor je uurwerk, laat het ons weten en wij zullen proberen met u deze droom te verwezenlijken. Voor de kandidaat kopers, u kan gebruik maken van onderstaand email adres om uw bestelling te doen. U krijgt een mail met verdere informatie. Hou er rekening mee dat de productie tijd een looptijd heeft van minimum 1 maand. Alle uurwerken worden genummerd, snelle beslissers hebben een kans op een laag serienummer! De series zullen beperkt worden in aantal dit om de exclusiviteit nog te verhogen. Het uurwerk zal worden afgeleverd in een exclusief doosje.

Het uurwerk wordt ook persoonlijk afgeleverd zonder gebruik van koerierdiensten !

country flag country flag MPe is a new player on the market of exclusive watches. We make watches in very limited quantities and guarantee a good service and quality. We have chosen the octagon to emphasize this exclusivity. We ensure a warranty of 8 years worldwide! In the event of a malfunction, you can send the watch back free of charge. Every 3 years with a maximum duration of 9 years, we ask you to send the watch back to check and clean up. This service is completely free of charge. You can personalize the watch to your taste and within certain limits. The first set will be made from the precious metal platinum with a diamond on the dial. As a movement we obviously use the Swiss quality, automatically and without batteries. If you have an idea for your watch, please let us know and we will try to realize this dream with you. For potential buyers, you can use the email address below to make your order. You will receive an email with further information. Please note that production time has a duration of at least 1 month. All watches are numbered, quick decision makers are likely to have low serial numbers! The series will be limited to increase even more the exclusivity. The watch will be delivered in an athentic box.

The watch will be delivered personally without using any courier services !

country flag country flag MPe est un nouvel acteur sur le marché des montres d’exclusivités. Nous ne fabriquons qu’en séries limités et garantissons un service de qualité. Nous avons choisi de mettre l'accent sur octogone. Nous offrons une garantie de 8 ans valable mondialement! En cas de dysfonctionnement, vous pouvez gratuitement renvoyer la montre. Tous les 3 ans, avec une durée maximale de 9 ans, nous vous demandons d'envoyer la montre afin de procéder à une vérification ainsi qu’à son nettoyage. Ce service est entièrement gratuit. Dans certaines limites, vous pouvez faire personnaliser la montre de votre choix. Pour la première série, le métal précieux choisi sera le platine et un diamant ornera le cadran. Comme mouvement, nous utilisons évidemment la qualité Suisse, automatique et sans piles. Avez-vous une idée bien précise de la montre de vos rêves ? Faites-le nous savoir et nous mettrons tout en œuvre pour la concrétiser. Les candidats acheteurs peuvent utiliser l'adresse email ci-dessous. Par retour vous recevrez de plus amples informations. Merci de bien vouloir tenir compte du temps de production qui est d'au moins 1 mois. La série sera limitée, enfin de vous grantire l'exclusivité de produit. La montre sera livrée dans un coffret authentique.

La montre sera livrée en personne sans utiliser des services courrier !

country flag MPe手表表是一个全新的顶级的奢侈品牌。我们的手表都是限量的以至保证我们顶级的服务和品质。手表是八角形的,这个外观使他看起来非常独特。我们提供 8年全球质保,如果发生机械故障,您可完全免费邮寄回厂商进行维修。 9年质保内我们也提供每 3年完全免费对您的手表进行清洗和维护。在允许范围内,您可以对您的腕表进行个性化的设计来彰显你独特的品味。 MPe的第一个系列将使用铂金制表身和镶钻表盘。内置机芯采用高品质瑞士全自动机芯,无需电池。如果您有特殊需要,我们将会根据您的需求将您的品味和梦想结合在只属于您的独一无二的腕表上。手表会配备一个非常奢侈和高贵的盒子。有意购买者可以参照页面下方的邮箱发邮件给我们进行预订和下单。我们将及时通过邮件跟你确认和进行跟多信息的交流。每块腕表下单后至少需要一个月的时间来完成交付。我们的每块腕表都有注册编号,先付款的购买者将有很大机会获得很靠前的全球独一无二的属于你腕表靠前的序列号。这些独一无二的序列号将是你尊贵和奢侈身份的象征。每款手表都将亲自交付到您手上。

Documents under construction:


mail icon Click here to mail us

Lees hier de juridsche informatie over deze website

Titanium model expected